Web Analytics

Arbeidsrecht

Afbeelding

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht vind je regels over bijvoorbeeld transitievergoeding, de ontslagregels en de duur van arbeidsovereenkomsten. Om geschillen te voorkomen, is het aan te raden om de expertise van een bedrijfsjurist in te schakelen. In iedere fase is dat mogelijk. Of het nu om het aannemen of juist het ontslag van nieuw personeel gaat; wij staan voor je klaar met een juridisch advies op maat.

Jurist arbeidsrecht

Link toevoegen

Freelancers

Groei van het bedrijf is iets wat je als ondernemer hoopt en toch ook verwacht. Het is gewoonlijk dat bij groei van de onderneming de werkdruk te groot wordt of dat bepaalde expertise niet in huist is. Wat dan? Je kunt personeel aannemen, maar daar zitten risico’s aan verbonden. Dan toch eerst een freelancer? Ook daar zijn risico’s aanvast. In dit blog gaan we daar op in.

Transitievergoeding berekenen

Link toevoegen

Ontslag UWV

Als eerst heb je een ontslagbrief van het UWV nodig voor je een werknemer kunt ontslaan. Dit is een brief waarin de reden van de werkgever voor het stoppen van de arbeidsovereenkomst staat en hoe hij verder wil gaan met eventuele toekomstige uitkeringen. Als je deze brief verkregen hebt, is het jouw verantwoordelijkheid als werkgever om je medewerkers schriftelijk van de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst op de hoogte te stellen en hen een opzeggingstermijn van een maand of een vervangende vergoeding te geven.

Juridische diensten

Link toevoegen

Ziekte

Ziek zijn is voor bijna niemand iets raars. Je bent dat regelmatig wel een aantal dagen per jaar. Vaak is dat niets meer dan een griepje. In sommige gevallen is iemand voor lange tijd ziek. In principe heeft een werknemer altijd recht op loon, behalve als het niet verrichten van werk voor rekening van de werknemer moet komen. Valt ziek zijn daar ook onder? Heeft een werknemer wel of geen recht op loondoorbetaling tijdens ziekte? Wie betaalt dan het loon en hoe hoog is dat dan? In dit artikel zullen deze vragen beantwoord worden.

Ontslag aanvraag UWV

Link toevoegen

Relatiebedingen

Voor een werkgever is het erg belangrijk dat er zekere afspraken zijn gemaakt met de werknemers. Dit kan je regelen door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een relatiebeding is een contractbepaling die een werknemer verbiedt om na zijn vertrek bij de werkgever klanten, leveranciers of andere werknemers te benaderen. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van een relatiebeding om te zorgen dat het beding rechtsgeldig is.

Ontslag aanvraag uwv

Link toevoegen

Arbeidsovereenkomsten

In een arbeidsovereenkomst regel je de onderlinge verhoudingen tussen een werkgever en werknemer en de arbeidsvoorwaarden. Niet ieder contract die aangeduid wordt als arbeidsovereenkomst is daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd zijn sommige overeenkomsten juist wel een arbeidsovereenkomst terwijl ze anders worden genoemd.

Transitievergoeding berekenen

Link toevoegen

Link toevoegen